XXII Congreso da Asociación Internacional para o Estudo da relación entre Persoas e o Medio (AIEP)

Do 24 o 29 de Xunio 2012 tivo lugar en Glasgow o 22º Congreso da AIEP (Asociación Internacional para o Estudo da relación entre Persoas e o Medio), o que asistiron 4 membros do noso grupo de investigación, que participaron en 3 symposia, dos cales 2 de eles foron promovidos por nos.

Organizado polo noso Consorcio LOCAW:
Visions of the past and future: participatory approaches to identifying sustainable
pathways in organisations
Convocantes:
Ricardo García-Mira*, David Uzzell** & Giuseppe Carrus***
* Universidade da Coruña; ** Universidade de Surrey (GB); *** Universidade de Roma
Tre (Italia)

Organizado conxuntamente co Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ de Alemania:
Coping with urban vulnerability in the interface between research and practice
Kabisch, S.* & Garcia-Mira, R**
* Helmholtz Centre for Environmental Research-UFZ, Alemania
** Universidade da Coruña, España

Organizado por la Universidad de Magdeburg (Alemania):

Initiating changes in organisations – a forgotten field of environmental psychology?

Ellen Matthies, E
Universidade de Magdeburg, Alemania

Ademáis, nosos doctorandos, Adina Dumitru, Mely Fraga y Alberto Díaz, participaron tamén nas sesións de traballo do congreso, contrastando parte do seu traballo doutoral con investigadores de distintos países. Unha experiencia rica en aportacións e discusións de gran interese para estudiantes de doutorado.

Workshop de Jóvenes Investigadores de Doutorado

Neste sentido e de destacar o traballo levado a cabo este ano por Clare Twigger-Ross, Giuseppe Carrus, Hartmut Günther y Petra Schweizer-Ries, que coordinaron magníficamete o Young Researchers Doctoral Workshop, no que estudiantes de doutorado de distintas Universidades do mundo poideron contrastar o seu trabajo doutoral con outros estudiantes e ser asesorados por especialistas senior no campo específico da sua especialidade. ¡Enhoraboa ol comité organizador!


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente