Apoiando estilos de vida sustentable e economía verde en Europa

O día 25 de Febreiro a Universidade da Coruña acolleu o obradoiro internacional “Back-casting scenario development”, sobre desenvolvemento de escenarios participativos, na sede do Grupo de Investigación Persoa-Ambiente e baixo a dirección do Prof. Ricardo García Mira, da Universidade da Coruña.

Este obradoiro constitúe a ferramenta principal a través da que este grupo de investigadores coordina e prové a formación especializada necesaria aos investigadores do consorcio europeo GLAMURS (Estilos de Vida Sustentable e Economía Verde) para o desenvolvemento dos escenarios de participación coas iniciativas de estilos de vida sustentable coas que traballan desde Xaneiro de 2014, ano en que se iniciou o desenvolvemento deste proxecto, coordinado desde a UDC, e no que participan 11 universidades europeas, baixo o patrocinio do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea.

Ademáis dos investigadores integrados no consorcio como membros da UDC, este obradoiro internacional contou tamén con investigadores que viñeron desde Escocia, Austria, Romanía, Alemaña, Italia, Portugal e Holanda. Uníronse tamén algúns investigadores a través do sistema de teleconferencia de que dispón o grupo desde Leipzig (Instituto Helmoltz) e Magdeburg (Universidade de Magdeburg) en Alemaña.


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente