Construindo modelos para o cambio cara a estilos de vida sostibles en Europa

O día 2 de Marzo tivo lugar na Universidade da Coruña a primeira das sesións da xuntanza internacional “Dialogues on Theoretical Development and Modeling towards Sustainability”. Esta xuntanza ten como obxectivo consensuar as bases teóricas e variables que serán consideradas durante o desenvolvemento doproxecto europeo GLAMURS dende disciplinas como a psicoloxía, economía, ciencias políticas e enxeñería informática especializada en modelaxe e intelixencia artificial. Precisamente esta última disciplina centrará os debates de hoxe e mañá e buscarase avanzar na construción de modelos futuros sobre como poderían darse os cambios cara a estilos de vida con menor impacto ambiental en Europa.

O proxecto de investigación GLAMURS, que comezou en Xaneiro de 2014 e que rematará en 2016, está coordinado desde a UDC, polo Prof. Dr Ricardo García Mira e conta coa participación de 11 universidades europeas especializadas en temáticas ambientais e actúan baixo o patrocinio do Programa Marco de Investigación e Innovación da Unión Europea, ún dos máis prestixiosos a nivel internacional.

Ademáis, dos investigadores que desenvolven o seu traballo na institución coruñesa, as sesións de debate teórico deste obradoiro internacional contaron neste caso coa participación de expertos investigadores das seguintes universidades e centros de investigación: University of Bath (UK), James Hutton Institute (Scotland, UK), University of Roma Tre (Italy), Norwegian University of Science and Technology (Norway), e a Universidad de La Laguna .


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente