Ariana García Lodeiro


É diplomada en Educación Social pola Facultade de Ciencias da Educación da Universidade da Coruña e prosegue os seus estudos en Psicoloxía a través da UNED.

Na actualidade traballa no ámbito da desadaptación social no Centro de Reeducación Específico Concepción Arenal e é bolseira de investigación (2011-2012) da Deputación da Coruña, cuxo ámbito de estudo se centra na percepción ambiental da cidadanía no contorno urbano, para o cal desenvolve a súa actividade investigadora no Laboratorio de Psicoloxía Social da Universidade da Coruña.

Ten colaborado na organización de congresos e actividades de I+D no Grupo de Investigación Persoa–Ambiente da Universidade da Coruña.

  CV Ariana García Lodeiro


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente