Isabel Lema Blanco


Isabel Lema Blanco é licenciada en Dereito e investigadora do Grupo de Investigación Persona-Ambiente (Universidade da Coruña) vinculada actualmente aos proxectos europeos FP-7 TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory) e GLAMURS (Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability). Realiza a súa Tese Doutoral no Programa Interuniversitario en Equidade e Innovación en Educación (UDC). A súa investigación recente céntrase no estudo de movementos de innovación social sustentable como a Banca Ética e Alternativa  (Dumitru et al 2015; García Mira et al, 2015), Bancos de Tempo (Weaber et al, 2015), Slow Food movement (Dumitru Lema-Blanco et al, 2016; 2016b) ou as iniciativas de consumo consciente e responsable (Lema-Blanco et al, 2016; 2015;2014).

Ten participado en estudos sobre percepción do risco (García Mira et al, 2015), analizando a influencia da información e os medios de comunicación na percepción do risco ambiental (García Mira & Lema Blanco, 2005; 2007). No ámbito da comunicación, investiga dende hai unha década o papel educador dos medios de comunicación, desde a perspectiva da responsabilidade atribuída dos xornalistas na información ambiental  (Lema Blanco & Meira, 2007, 2005; Lema-Blanco & García Mira, 2009)  así como a influencia dos medios na activación de movementos sociais como “Nunca Máis” (Lema Blanco & García Mira, 2013; 2005). Actualmente estuda o movemento de medios libres e comunitarios en Europa (Lema Blanco & Meda González, 2016) conducindo en 2014-2015 o estudo “Los Jóvenes y El Tercer Sector de la Comunicación” no que analiza os procesos de aprendizaxe e alfabetización mediática nos medios comunitarios (Lema Blanco et. al, 2016; Lema Blanco, 2015;) e o papel de instrumentos de inclusión social (Lema-Blanco, 2016).

É membro da xunta directiva do Instituto de Investigación Psicosocial Xoán Vicente Viqueira. É socia fundadora da Red de Investigación en Comunicación Comunitaria Alternativa y Participativa (RICCAP). Desenvolveu, como consultora, procesos de participación pública, educación e comunicación ambiental para diferentes administracións Públicas (MAGRAMA; Xunta de Galicia). É membro do consello asesor de AMARC- Europa (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), co fin de promover o exercizo efectivo do dereito á comunicación. Foi poñente no Parlamento Europeo presentando o informe “Recomendacións á Unión Europea para a promoción das linguas minoritarias en Europa a través dos medios comunitarios” (Estrasburgo, xaneiro 2014).

SOCIAL MEDIA

@sabelabranco

https://sabelabranco.com

PUBLICACIÓNS RELEVANTES

 • Lema-Blanco, I. (2018, forthcoming). Community radio as a social learning instrument for social empowerment and community building. An analysis of youth participation in the Spanish Third Media Sector. In: I. Gallego, M. Fernández Sande & N. Limón (eds.), Radio Research Trends: Diversity, Innovation & Policies, (in press). Cambrige (UK): Cambridge Scholars Publishing.
 • Lema-Blanco, I. (2018). El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social. El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña (The role of the community media as intruments for the social inclusion. The case of the CUAC FM radio station in A Coruña). In Cid Fernández, X. M. e outros/as (Edts), Educación Social e Escola. Unha análise da última década (2006-2016), (693-708). Ourense (Spain):CEESG, NEG. goo.gl/S8Gxsy 
 • Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Kunze, I., Kemp, R., Wittmayer, J., Haxeltine, A., García-Mira, R., Zuijderwijk, L. and Cozan, S. (2017) Social learning in social innovation initiatives: learning about systemic relations and strategies for transformative change. TRANSIT: EU SHH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. http://goo.gl/9ChXR3
 • Pel, B., Lema-Blanco, I. and Dumitru, A. (2017). RIPESS, the International Network of Social and Solidarity Economy. TRANSIT case-study report. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/dZHJxW
 • Lema-Blanco, I., García Mira, R & Muñoz Cantero (2017). The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning outcomes within the Galician network of conscious and responsible consumption. In: R. García Mira, W. Schultz, T. Harting & L. Steg (directors), Book of Abstracts: ICEP2017 International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability, (179-180). A Coruña: IEIP. ISBN: 978-84-932694-9-4. goo.gl/1Q5EsF
 • Pel, B., Bauler, T., Avelino, F., Backhaus, J., Ruijsink, S., Rach, S., Jørgensen, M. S., Kunze, I., Voss, G., Dumitru, A., Lema Blanco, I. (…) and Kemp, R. (2017). The Critical Turning Points database; concept, methodology and dataset of an international Transformative Social Innovation comparison (TRANSIT Working Paper # 10),.TRANSIT: EU SSH.2013.3.3.2-1 Grant agreement no: 613169. http://goo.gl/bxoq3J
 • Dumitru, A.; Lema-Blanco, I.; Kunze, I. and García-Mira, R. (2016). Slow food movement. Case-study report. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/VjZgT
 • Weaver, P., Dumitru, A., García-Mira, R., Lema-Blanco, A., Muijsers, L. and Vasseur, V. (2016) WP4 case-study report: timebanking. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/Gx2GQ
 •  Haxeltine A., Jørgensen, M. S., Pel, B., Dumitru, A., Avelino, F., Bauler, T., Lema-Blanco, I. (…) and Wittmayer J. M. (2016). On the agency and dynamics of transformative social innovation, TRANSIT working paper #7. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/ifW7E4
 •  Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Youth and the Third Sector Media in Spain: Communication and Social Change Training.Comunicar, 48, 91-99. http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-09.
 •  Lema Blanco, I. & Meda González, M. (2016). Linguistic diversity and Communication rights: the role of community media in the promotion of regional or minority languages in Europe. Radio, Sound & Society Journal, 1(1), 26-41. http://hdl.handle.net/2183/18410
 •  Barranquero, A. Bergés, L., Candón, J. García García, J., Lema Blanco, I () & Villanueva, S. (2016). La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. ISBN: 978-84-92454-87-7. http://hdl.handle.net/2183/19270
 •  Orr, P., Brooks, K., Papadopoulou, L., Bonaiuto, M.,  Carrus, G., De Dominicis, S., Ariccio, S., Stancu, A., Ilin, C., Garcia Mira, R., Martínez, H., Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Steinberga, I., Strode, I., Hrabar, M. and Kobal, J. (2015). Survey on Public Perceptions of Environmental Risks. Project code ENV.F.3/ETU/2014/0037 for the European Commission’s Environment Directorate-General. Luxembourg: European Union. ISBN 978-92-79-54020-2 goo.gl/LLLh8E
 • Dumitru, A., Lema-Blanco, I., García-Mira, R., Haxeltine, A. and Frances. A. (2015) WP4 : case study report : Credit Unions. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/33YX9p
 •  Lema Blanco, I; García-Mira, R. & Muñoz Cantero, J.M. (2015). Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje social. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 29-33. http://hdl.handle.net/2183/18412
 •  Lema Blanco, I. (2015). Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes. Motivaciones, formas de participación y tipos de aprendizaje generados. Revista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 14-028. http://hdl.handle.net/2183/18411
 •  Lema Blanco (2015). Environmental Participation Strategies in Natural Resource Urban Management. Practical approaches from the educational and environmental psychology.In: I. Novo (ed.), Book of Proceedings of the IV International Workshop on Economic Development and Social Sustainability, (39-40). A Coruña (Spain): University of A Coruña.
 •  García-Mira, R. & Lema Blanco, I. (2013). Communication and Management Strategies During the Prestige Crisis. In R. García Mira (Editor), Readings on the Prestige Disaster, Contributions from the Social Sciences (pp. 83-93). A Coruña: Instituto de Investigación Psicosocial Xoan Vicente Viqueira. goo.gl/CYL4UW
 • Lema Blanco, I. & García Mira, R. (2014). Public Participation in Water Management. The Implementation of the Water Framework Directive in Galician river basins management plans. In: R. Garcia Mira and A. Dumitru (Eds), Urban Sustainability: Innovative Spaces, Vulnerabilities and Opportunities, pp 189-201. A Coruña, Spain: Deputación Provincial. ISBN: 78-84-9812-243-5 http://goo.gl/Hexijq 
 •  Lema Blanco, I. & García-Mira, R. (2009). La sensibilización y formación ambiental de los periodistas que informan sobre medio ambiente. Un enfoque socioeducativo [Environmental training and awareness of journalists informing on the environment. A socio-educational approach]. In: R. García-Mira & P. Vega Marcote (Dirs.), Sostenibilidad, Valores y Cultura Ambiental (pp. 273-287). Madrid: Ediciones Pirámide.
 •  Lema Blanco, I. (2007). El periodista ante el “Prestige”: la función social y educadora del periodista durante la catástrofe. In: R. M. Pujol Villalonga & L. Cano Muñoz (Eds.), Nuevas tendencias en investigaciones en educación ambiental, (483-497). Madrid (España): Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. ISBN 978-84-8014-681-8 http://goo.gl/rbjNYQ
 • García Mira, R. & Lema Blanco, I. (2007). The role of information and trust in the process of risk perception. In E. Edgerton; O. Romice & C. Spencer (eds.), Environmental psychology: Putting research into practice (74-90). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. goo.gl/twWXES

See a complete list of my publications in this LINK


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente