María Dolores Losada Otero


Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación pola Universidade da Laguna (Tenerife) e licenciada e doutora en Psicopedagoxía pola Universidade da Coruña.

Na actualidade exerce como profesora de Ciencias Sociais, Xeografía e Historia na ESO.

Como membro do Grupo de Investigación Persoa-Ambiente da Universidade da Coruña participou en diversos proxectos de investigación sobre psicoloxía ambiental, psicoloxía social e educación, ademais de colaborar coa organización de actividades de I+D e na realización do 17.º Congreso de International Association for People-Environment Studies (IAPS) en 2002, sobre “Cultura, Globalización e Calidade de Vida”.

Forma parte del Comité de Estrategia del Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial “Xoán Vicente Viqueira”, responsable del área de Educación Ambiental.

Os seus intereses de investigación están conectados co ámbito da educación ambiental e a psicoloxía, especificamente, coa análise da transversalidade en educación primaria e secundaria, e mais coa análise de actitudes e conduta ambiental no contexto escolar.


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente