Miguel Rodríguez García


Rematou os seus estudos de enxeñaría informática na Universidade da Coruña onde actualmente realiza o seu proxecto de fin de carreira. Tamén colabora co Laboratorio de Investigación e Desenvolvemento de Intelixencia Artificial, rama pola que presenta inquedanzas profesionais. Ten experiencia internacional, domina varios idiomas e tamén ten participado en equipos de investigación.


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente