Ricardo García Mira


Ricardo García Mira é doutor en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela (1994) e profesor de Psicoloxía Social e Ambiental, con acreditación nacional de Catedrático de Universidade, na Universidade da Coruña (España) desde 1995, onde coordina o Grupo de Investigación Persoa–Ambiente.

É profesor visitante do Departamento de Psicoloxía da Universidade de Surrey (Guildford, Reino Unido 2003-2012). Obtivo o nomeamento de profesor visitante distinguido na Universidade do Estado de Texas (San Marcos, USA, 2001) e foi tamén profesor visitante na Universidade de Tallinn (Estonia, 2002), a Universidade do Oeste de Timisoara (Romanía, 2005, 2007, 2009) e na Universidade Nacional Autónoma de México (México DF, 2006).

Impartiu conferencias en múltiples universidades como a Universidade de París V (París, 2003); Universidade de Texas A&M (College Station, USA, 2001); Universidade de São Paulo (Brasil, 2002); Universidade Sapienza de Roma (Italia, 2002); Universidade de Groningen (Holanda, 2003), Universidade de Umea (Suecia, 2009), Universidade de Daegu (Corea do Sur, 2011) e Universidade Nacional Autónoma de México (México, 2006, 2011), e mais nas universidades de Oviedo, País Vasco, Madrid ou Barcelona, entre outras. É editor europeo do Journal of Architectural and Planning Research e membro do consello editorial de revistas como Journal of Environmental Psychology, Psyecology, entre outras. Foi membro do consello de dirección de IAPS (www.iaps-association.org) no período 2000-2008. É un investigador activo ao longo dos últimos 20 anos, avaliando o impacto ambiental de problemas sociais como, por exemplo, o desastre do Prestige (no período 2002-2008) ou os incendios en Galicia en (2006-2007).

Ten experiencia en dirección e xestión de proxectos de investigación baixo o patrocinio da Xunta de Galicia, o Ministerio de Educación e a Unión Europea a través do programa FEDER e o programa FP7.

Actualmente coordina o Consorcio Europeo no proxecto LOCAW “Reducindo emisións no traballo: modelaxe de axentes e organizacións na transición cara a unha Europa menos dependente do carbono” (www.locaw-fp7.com).

Algúns dos seus libros máis recentes son Culture, Environmental Action and Sustainability (2004, Hogrefe); Housing, Space and Quality of Life (2005, Ashgate); Sostenibilidad, Valores y Cultura Ambiental (2009, Pirámide).

Publicacións máis relevantes 

 • García-Mira, R., Dumitru, A., Alonso-Betanzos, A., Sánchez-Maroño, N., Fontenla-Romero, Ó., Craig, T., & Polhill, J. G. (2017). Testing Scenarios to Achieve Workplace Sustainability Goals Using Backcasting and Agent-Based Modeling. Environment and Behavior49(9), 1007-1037.
 • Dumitru, A. & García Mira (coord.) (2017). Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability. GLAMURS Final Report.  A Coruña: Instituto Xoan Vicente Viqueira ISBN: 978-84-932694-7-0.
 • Uzzell, D., Räthzel, N., García-Mira, R., & Dumitru, A. (2017). Global Challenges for Environmental Psychology: The Place of Labor and Production. In Handbook of environmental psychology and quality of life research (pp. 559-574). Springer, Cham.
 • Golubojf, M., & Garcia-Mira, R. (2017). The Perception of Urban Space from Two Different Viewpoints: Pedestrians and Automobile Passengers. In Housing, Space and Quality of Life(pp. 17-26). Routledge.
 • Dumitru, A., De Gregorio, E., Bonnes, M., Bonaiuto, M., Carrus, G., Garcia-Mira, R., & Maricchiolo, F. (2016). Low carbon energy behaviors in  the workplace: A qualitative study in Italy and Spain. Energy Research & Social Science, 13, 49-59.
 • Orr, P., Brooks, K., Papadopoulou, L., Bonaiuto, M.,  Carrus, G., De Dominicis, S., Ariccio, S., Stancu, A., Ilin, C., Garcia Mira, R., Martínez, H., Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Steinberga, I., Strode, I., Hrabar, M. and Kobal, J. (2015). Survey on Public Perceptions of Environmental Risks. Printed edition: A Coruña: Instituto Xoan Vicente Viqueira.  ISBN 978-92-79-54020-2.
 • García-Mira, R. & Dumitru, A. (2014). Urban Sustainability: Innovative Spaces, Vulnerabilities and Opportunities. A Coruña, Spain: Deputación Provincial de A Coruña and IEIP.
 • García Mira & Dumitru, A. (coord.) (2014). Low Carbon at Work- Modeling Agents and Organizations to achieve Transitions to a Low Carbon Europe. LOCAW Reseach Report.  A Coruña: Instituto Xoan Vicente Viqueira.ISBN: 978-84-932694-6-3.
 • García-Mira, R. and Dumitru, A. (2014), Experiencing the urban space. A cognitive mapping approach. Journal of the Korean Housing Association 25(2), 63-70.
 • Alvarez, P.; Vega, P. & García-Mira, R. (2014) Sustainable consumption: a teaching intervention in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 15(1), 3-15.
 • García Mira, R. (2013). Readings on the Prestige disaster: Contributions from the Social Sciences. A Coruña: Institute for Psychosocial Studies and Research.
 • García Mira, R. (2013), Lecturas sobre el desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales. A Coruña: Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial.
 • García-Mira, R.; García-González, C.; Dumitru, A.; & Barreiro-Rivas, XL (2012), The social dimension of forest fires: Risk, responsibility, and participation. En S. Kabisch, A. Kunath, P. Schweizer-Ries, and A. Steinführer (Eds.), Vulnerability, Risks, and Complexity. Impacts of Global Change on Human Habitats (pp. 103-119). Cambridge, MA: Hogrefe.
 • García-Mira, R. (2010). Dezvoltarea durabilă şi cultura pro-enviromentală: o abordare psihosocială. Revista de Psihologie Sociala, 26(2), 7-24.
 • García-Mira, R. & Vega Marcote, P. (2009). Sostenibilidad, Valores y Cultura Ambiental [Sustainability, Values and Environmental Culture]. Madrid: Pirámide.
 • García-Mira, R.; García-González, C. & Barreiro Rivas, X.L. (2008). The social perception of the 2006 forest fires in the Northwest region of Spain: Information, trust, education and participation. En: K.H. Kiefer (Ed.), Applied Psychology Research Trends (pp. 183-210). Nueva York, NY: Nova Science Publishers, Inc.
 • García-Mira, R. (2008). Environmental Psychology in Europe. Bulletin of People-Environment Studies, 34, 12-19.
 • García-Mira, R.; Stea, D.; Real, J.E.; Elguea, S. & Coreno, V. (2007). Psychology, participation and environmental policymaking: The case of the Prestige disaster. Contemporary Social Sciences (21st Century Society. Journal of the Academy of Social Sciences, 2(3), 275-286.
 • García-Mira, R. & Lema Blanco, I. (2007). The role of information and trust in the process of risk perception. En E. Edgerton; O.Romice and Ch. Spencer (Eds.), Environmental Psychology. Putting Research into Practice (pp. 74-90). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing.
 • García-Mira, R.; Real, J.E.; Uzzell, D.; San-Juan, C. & Pol, E. (2006). Coping with a threat to quality of life: the case of the Prestige disaster. Revue européenne de psychologie appliqué / European Review of Applied Psychology, 56, 53-60.
 • García-Mira, R. & Real Deus, J.E. (2006). Psychologie et Politique Environnementale. Éléments Psychosociaux et Politiques liés à la Catastrophe du “Prestige”. In K. Weiss and D. Marchand (Eds.): Psychologie Sociale de L’Environnement, Collection ‘Didact’ (pp. 133-143). Rennes, France: Presses Universitaires de Rennes.
 • García-Mira, R.; Uzzell, D.; Real, J.E. & Romay, J. (eds.) (2005) Housing, space and quality of life. London, UK: Ashgate Publishing.
 • García-Mira, R.; Real, J.E. & Romay, J. (2005). Temporal and spatial dimensions in the perception of environmental problems: an investigation of the concept of environmental hyperopia. International Journal of Psychology, 40 (1), 5-10.
 • García-Mira, R.; Real, J.E.; Uzzell, D.; Blanco, G. & Losada, M.D. (2005). Exploring cognitive representations of citizens in areas affected by the Prestige disaster. En B. Martens & A. Keul (eds.) Designing Social Innovation. Planning, Building, Evaluating (pp. 137-146). Göttingen (Alemania): Hogrefe & Huber.
 • García-Mira, R.; Sabucedo, J.M. & Romay, J. (eds). (2003). Culture, environmental action, and sustainability. Gottingen, Germany: Hogrefe & Huber.
 • García-Mira, R.; Real Deus, JE; Durán, M & Romay, J. (2003). Predicting environmental attitudes and behavior. In G. Moser et al. (Eds.). People, Places and Sustainability (pp. 302-311), Göttingen, Germany: Hogrefe & Huber.

CV Ricardo García Mira


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente