Benvido/a ao Grupo de Investigación Persoa-Ambiente


O Grupo de Investigación Persona-Ambiente (GRIPA) da Universidade da Coruña, 1995, no marco das actividades de investigación do Laboratorio de Psicoloxía Social, con persoal investigado e outro profesorado da Facultade de Ciencias da Educación e mais a Escola Técnica Superior de Arquitectura desta Universidade, da Facultade de Humanidades da Universidade de Vigo e da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago de Compostela.Desde aquela, este grupo levou a cabo investigación continuada dentro do campo aplicado específico da psicoloxía e a educación ambiental, e mais no ámbito interdisciplinar dos estudos persoa-ambiente, mediante a realización de investigación aplicada, edición de publicacións e artigos en revistas e actas de congresos e simposios internacionais..

OS NOSOS PROXECTOS:

Co-ordinated by Trinity College Dublin, Connecting Nature is a partnership of 29 organisations from 16 countries which includes local authorities, communities, industry partners, NGOs and academics. Our partnership will work with 11 European cities who are investing in multi – million euro large scale implementation of nature–based projects in urban settings. We will measure the impact of these initiatives on climate change adaptation, health and well-being, social cohesion and sustainable economic development in these cities. Innovative actions to foster the start-up and growth of commercial and social enterprises active in producing nature-based solutions and products will also be an integral part of our work.

(Please, click in the CONNECTING NATURE logo for accessing CONNECTING NATURE website).

GLAMURS explores the complex interactions among economic, social, cultural, political and technological factors influencing sustainable lifestyles and transformations towards a green economy. It develops comprehensive models of lifestyle change in key sustainable domains, and evaluates them in terms of economic and environmental effects. The project provides policy recommendations on the design of governance approach and policy mixes for a fast-paced transition to sustainability. GLAMURS combines methods across the breadth of social sciences, including psychology, sociology, micro- and macro-economics and agent-based modelling. The project is coordinated by the People-Environment Research Group of the University of A Coruña (Spain).

(Prema no logo de GLAMURS para acceder a páxina web de GLAMURS).

Glamurs – Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability (Clic na imaxe para ver o PDF)

TRANSIT (TRANsformative Social Innovation Theory) is an ambitious research project that will develop a theory of transformative social innovation which is about empowerment and change in society. It is co-funded by the European Commission and runs for four years, from January 2014 until December 2017. TRANSIT will utilize a research method which encourages feedback from social entrepreneurs and innovators, policy makers and academics to develop a theory with practical relevance. The theory will be based on insights from other theories e.g. transition theory, social movement theory and institutional theory. The research project studies how social innovation can bring about empowerment and societal transformation. This project is coordinated by the Dutch Research Insstitute for Transitions (Rotterdam, The Netherlands).

(Prema no logo de TRANSIT para acceder a páxina web de TRANSIT).

Video do proxecto TRANSIT

(Clic na imaxe para veo o video)

O Proxecto LOCAW responde ao reto formulado na convocatoria ENVIRONMENT -2010-4.2.3.1 da Comisión Europea, relativa á intensificación de cambios sociais e condutuais que activen traxectorias sustentables en Europa, e analiza os obstáculos e os potenciadores para implicarse individual e colectivamente, así como no plano de organizaciones, en traxectorias sustentables e baixas en carbono.

(Prema no logo de LOCAW para acceder a páxina web de LOCAW).

Video Final do Proxecto LOCAW – Low Carbon at Work (Clic na imaxe para ver o video)

LOCAW – Modeling Agents and Organizations to archieve Transitions to a Low Carbon Europe (Clic na imaxe para ver o documento)

ICEP – A Coruña 2017 – International Conference on environmental psychology. Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability (Clic na imaxe para descargar o PDF)

Máis especificamente a nosa perspectiva de análise afonda no ámbito dos estudos de sustentabilidade social e ambiental, comunicación social, educación ambiental, pegada ecolóxica, axenda 21, actitudes, crenzas e valores sociais, así como no estudo das representacións sociais de problemas comunitarios, con especial énfase na análise da percepción pública e no deseño de indicadores sociais para avaliala, de modo que a comunidade é a nosa fonte de datos máis importante.

Os nosos tópicos de investigación inclúen os campos específicos abaixo mencionados.

Os nosos vínculos de investigación:

Entre os nosos socios noutras institucións de investigación atópanse:

Alemania

 • A Universidade de Magdeburg
 • O Centro Helmholtz Centre de investigación ambiental – UFZ, Leipzig
 • SERI – Instituto Europeo de investigación sostenible

Arxentina

 • Universidad Nacional de Quilmes

Austria

 • University of Natural Resources and Life Sciences (Vienna)

Bélxica

 • Université Libre de Bruxelles (Belgium)

Brasil

 • The Federal University of Ceará, Fortaleza
 • Rio de Janeiro Federal University

Canadá

 • A Universidade do Norte de Columbia Británica

Dinamarca

 • Aalborg University

Escocia

 • O Instituto James Hutton en Aberdeen

Holanda

 • A Universidade de Groningen

Hungría

 • ESSRG Research and development SME

Italia

 • A Universidade Sapienza de Roma
 • A Universidade de Roma Tre, Rome

Noruega

 • A Universidade Noruega de Ciencia e Tecnoloxía

Paises Baixos

 • A Universidade Tecnolóxica de Delft
 • A Universidade de Tilburg
 • Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), Erasmus University of Rotterdam
 • Maastrich University

Reino Unido

 • A Universidade de Surrey en Guildford (Surrey)
 • A Universidade de Bath (Bath)
 • University of East Anglia
 • University of Sussex

Rumanía

 • A Universidade do Oeste de Timisoara

Suecia

 • A Universidade de Umea

USA

 • A Park University
 • A Universidade de Texas

A nosa actividade está tamén vencellada á organización IAPS: Asociación Internacional para o Estudio da relación entre as Persoas e o Medio Ambiente – IAPS (www.iaps-association.org), Á Asociación Internacional de Psicoloxía Aplicada – IAAP, e a nivel nacional, á Asociaión de Psicoloxía Ambiental – PSICAMB.

International Association People-Environment StudiesAsociación Internacional de Psicoloxía AplicadaAsociación de Psicología Ambiental

Os nosos patrocinadores gobernamentais son:

 • Comisión Europea, Dirección Xeral de Medio Ambiente
 • Ministerio de Educación de España
 • Xunta de Galicia
 • Deputación Provincial da Coruña
 • Deputación Provincial de Ourense
 • Concello da Coruña

Os nosos patrocinadores para proxectos concretos no mundo da empresa e das organizacións son:

 • REPSOL Petróleo
 • ALBADA
 • Fundación Biodiversidad
 • Fundación Caixa Galicia
 • Coca Cola – Begano, S.A.
 • Instituto de Estudos e Investigación Psicosocial
 • Foro de Formación y Ediciones, S.L.

Avaliación da investigación:

Algúns de nós formamos parte das axencias nacionais de avaliación da investigación nos gobernos de España, Finlandia, Italia, Holanda, Portugal…

Novedades para descargar:

- García Mira, R. & Dumitru, A. (Eds.) (2014), Urban Sustainability: Innovative Spaces, Vulnerabilities and Opportunities. A Coruña, Spain: Deputación Provincial & IEIP.

- García Mira, R. (Ed.) (2013), Readings on the Prestige Disaster: Contributions from the Social Sciences. A Coruña, Spain: Institute for Psychosocial Studies and Research.

- García Mira, R. (Ed.) (2013), Lecturas sobre el Desastre del Prestige: Contribuciones desde las Ciencias Sociales. A Coruña, España: Instituto de Estudios e Investigación Psicosocial.

Avaliación editorial

Así mesmo, formamos parte de comités editoriais de revistas como Journal of Architectural and Planning Research, Journal of Environmental Psychology, Psyecology, Bulletin of People-Environment Studies… ou de comités científicos de avaliación de traballos para a IAPS e a PSICAMB.

     

Asesoramento a organismos internacionais:

Finalmente, algúns de nós fomos asesores da Comisión Europea para aspectos científicos de desenvolvemento da investigación do 7.º Programa Marco da Unión Europea e Horizon-2020, amais de revisores do Global Environment Outlook (GEO-4) “Environment for Development, United Nations Environment Programe. United Nations (UNEP-UN).Liñas de investigación en materia de psicoloxía, educación, medio e contorno construído

FORMACIÓN

Formación de persoal en materia ambiental. Programación de Educación ambiental no marco de empresas e organizacións en xeral.

MEDIO

O medio no lugar de traballo. A formación de traballadores/as ambientalmente responsables.

EDUCACIÓN AMBIENTAL E DESENVOLVEMENTO SUSTENTABLE

Propostas de intervención educativas.

PEGADA ECOLÓXICA E AXENDA 21

Instrumentos para a sustentabilidade na universidade e noutras institucións.

SEGURIDADE

A seguridade no lugar de traballo. Análise psicosocial do risco. Estudo do comportamento que xera risco. A prevención do risco.

CONDUTA ECOLÓXICA RESPONSABLE

Análise de actitudes e comportamentos ambientais. Modelos preditivos de comportamento ambiental.

ICAP

Elaboración e deseño de índices de calidade ambiental desde a perspectiva do cidadá/usuario (ICAP).

AIS E OPINIÓN PÚBLICA

Avaliación de impacto social (AIS), como subespecialidade da avaliación de impacto ambiental, facendo fincapé na avaliación do impacto de eventos relevantes e emerxencias sobre a poboación (ej. Incendios, desastres…). Estudos xerais da opinión pública en materia ambiental e os seus ámbitos específicos, con especial incidencia no coñecemento e na investigación das representacións sociais de problemas ambientais diversos.

CALIDADE AMBIENTAL

Avaliación da calidade ambiental. Avaliación do contorno sociofísico. De aplicación en barrios, áreas residenciais, servizos, edificios públicos, deseño ambiental de entornos urbanos.

POLÍTICA AMBIENTAL E PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Cooperación entre administracións e centros de Investigación para a elaboración de Axendas 21 e programas de sustentabilidade local. Inclúe asesoramento e deseño de procesos de información e participación pública (Directiva Comunitaria 85/337).

SOCIOCOMUNITARIA

Psicoloxía e educación ambiental desde a perspectiva sociocomunitaria. Desenvolvemento local: O papel dos responsables gobernamentais. O papel da escola. O papel da familia.

VALORES HUMANOS

O estudo dos valores humanos e a súa relación co comportamento humano, con aplicacións no ámbito da educación ambiental e a investigación de modelos explicativos da conduta ambientalista.

ESPAZOS COTIÁNS

Análise de espazos cotiáns (vivendas unifamiliares).

ESPAZOS COLECTIVOS

Análise de espazos colectivos (agrupacións alternativas de vivendas).

A INFORMACIÓN E A COMUNICACIÓN

Avaliación do desastre do “Prestige”. Análise de procesos de información e comunicación durante a xestión do desastre. Análise da relevancia de dimensións como a confianza, vulnerabilidade, a educación e a participación.

REDUCIÓN CO2

Reducción de emisión de dióxido de carbono no lugar de traballo.

SAÚDE

Representacións da doenza, podoloxía e saúde.

CONSUMO SUSTENTABLE

Estudo da publicidade, marketing, e hábitos de consumo, con especial incidencia no ámbito universitario. Análise de impacto da publicidade e propostas de intervención para reducir o consumo excesivo.

Estilos de vida sostenible y economía verde

O desenvolvemento dunha base teórica e empíricamente fundamentada dos principais obstáculos e perspectivas para as transicións á vida sostible e unha economía verde en Europa, así como o medio máis eficaz para apoiar e acelerar a eles. A investigación neste ámbito tratarán de desenvolver a teoría dos determinantes de estilos de vida sostibles e cambio de hábitos e para o desenvolvemento de modelos e evidencias sobre os obstáculos e as perspectivas para a transformación para economías verdes e estilos vida.

Innovación social

A investigación neste ámbito utiliza un método de investigación que fomenta a retroalimentación de emprendedores sociais e innovadores, responsables políticos e académicos para desenvolver unha teoría pertinente práctico, baseado nas ideas de outras teorías da psicoloxía social, a teoría da transición, a teoría dos movementos sociais e a teoría institucional. Estudamos como a innovación social pode lograr o empoderamiento e a transformación da sociedade.


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente