Transicións Enerxéticas desde o Carbón e o Carbono: Efectos sobre as sociedades (ENTRANCES)


Este proxecto forma parte do tópico “Os aspectos SSH -ciencias sociais e humanidades- da transición da enerxía limpa” e trata de interpretar os “Retos aos que se enfrontan as rexións intensivas en carbono” dentro dun marco contextual: 1) políticas de descarbonización; 2) procesos en curso de deterritorialización; e 3) a dimensión territorial da transición enerxética limpa.

Estes elementos contextuais preséntanse no proxecto, proporcionando unha interpretación das principais cuestións de investigación sobre o tema: a) A descarbonización das rexións intensivas en carbón e carbono pode ser un punto morto do proceso de transición enerxética. Xunto a este proceso xorden un conxunto de conflitos que pasan do nivel local ao nacional e europeo e viceversa. Unha das ideas principais do proxecto é analizar estes conflitos e os procesos de negociación relacionados con eles, así como as culturas políticas e os discursos detrás destes conflitos; b) Os retos aos que se enfrontan as rexións intensivas en carbón e carbono son estudadas á luz do proceso en curso a nivel territorial. Outra idea principal do proxecto é identificar os factores de deterritorialización en acción en diferentes rexións intensivas en carbono e carbono e explicar a súa dinámica e interacción; c) A transición da enerxía limpa non se pode entender só como un cambio tecnolóxico ou como un cambio industrial, e estúdase como un proceso psico-socio-económico que afecta a vida das comunidades locais.

Neste sentido, o proxecto céntrase no estudo de estratexias de afrontamento desde unha ampla gama de perspectivas: unha perspectiva multidimensional, que combina diferentes marcos disciplinarios; unha perspectiva comparativa, desenvolvendo un conxunto completo de estudos de caso; e unha perspectiva a varios niveis, na que participan diferentes actores clave a nivel territorial, rexional, nacional, europeo e mundial. Cada unha destas estratexias desenvolveranse nunha liña de investigación específica: liña teórica, liña analítica e liña proactiva.

Participantes:

Participante No. Organización participante País
1 (Coordinador) University of A Coruna (UDC) España
2 Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico (ENEA) Italia
3 Knowledge and Innovation – Rome (K&I) Italia
4 Halle Institute for Economic Research (IWH) Alemaña
5 Leibniz Institute of Ecological Urban and Regional Development (IOER) Alemaña
6 Centre for Social Innovation (ZSI) Austria
7 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Noruega
8 European Association of Development Agencies (EURADA) Bélxica
9 Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN (IGSMiE PAN) Polonia
10 Faculty of Psychology and Education – University ‘Alexandru Ioan Cuza University’ of Iasi (UAIC) Romania
11 Sociedade Portuguesa de Inovaçao (SPI) Portugal
12 Women Engage for a common future Francia
13 Center of Social and Psychological Sciences República Eslovaca
14 Cardiff University Reino Unido

Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente