Adina Dumitru


É Doutora en Psicoloxía pola Universidade da Coruña, Investigadora Sénior e directora do seu Campus de Especialización na Sustentabilidade. Lidera a participación da UDC en diferentes proxectos europeos do Programa Horizonte 2020 de grande escala, como son o CONNECTING NATURE, SMARTEES e TRANSIT, proxectos que implican moitos axentes socias en Galicia e Europa, como concellos, pequenas e medianas empresas adicadas á sustentabilidade, e institutos de investigación de prestixio internacional.

A súa investigación céntrase nas solucións baseadas na natureza nas cidades, as dimensións psicolóxicas do cambio de estilo de vida sustentable, a relación entre estilos de vida e benestar, e na psicoloxía da innovación social, o empoderamento e a cohesión social. Previamente, xunto co profesor Ricardo García Mira, traballou como coordinadora científica nos proxectos europeos  GLAMURS e LOCAW, que estiveron centrados en diferentes tipos de intervencións para axudar ás organizacións e rexións europeas a facer a transición cara a estilos de vida e economías máis sustentables.

Foi Profesora Axudante de Psicoloxía Social na Universidade de Timisoara (Romanía), investigadora convidada da Universidade de Surrey en Inglaterra e a Universidade Nacional Autónoma de México e ten un Máster en Psicoloxía Política pola Universidade do Estado de Washington, nos EEUU, como Fulbright Junior Scholar. Nos distintos proxectos europeos traballa en colaboración con concellos como Vitoria, Barcelona e Coruña en estudar e implementar modelos de transición cara a unhas cidades e rexións máis sustentables, saudables e xustas, coa axuda de ferramentas expertas como o deseño participativo de escenarios de futuro, estratexias para impulsar a innovación e o aprendizaxe social, técnicas de simulación social con ferramentas de intelixencia artificial, ou a coprodución de coñecemento con redes e organizacións de distintos sectores, tanto públicos como privados.

Most relevant publications 

 • Frantzeskaki, N., Dumitru, A., Wittmayer, J., Avelino, F., & Moore, M. L. (2018). To Transform Cities, Support Civil Society. The Urban Planet: Knowledge Towards Sustainable Cities, 281.
 • Dumitru, A. & García Mira (coord.) (2017). Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability. GLAMURS Final Report.  A Coruña: Instituto Xoan Vicente Viqueira ISBN: 978-84-932694-7-0.
 • Haxeltine, A., Pel, B., Wittmayer, J., Dumitru, A., Kemp, R., & Avelino, F. (2017). Building a middle-range theory of Transformative Social Innovation; theoretical pitfalls and methodological responses. European Public & Social Innovation Review2(1), 59-77. 
 • Ruepert, A., Keizer, K., Steg, L., Maricchiolo, F., Carrus, G., Dumitru, A., … & Moza, D. (2016). Environmental considerations in the organizational context: a pathway to pro-environmental behaviour at work. Energy Research & Social Science, 17, 59-70.
 • Avelino, F., Wittmayer, J. M., Pel, B., Weaver, P., Dumitru, A., Haxeltine, A., … & O’Riordan, T. (2017). Transformative social innovation and (dis) empowerment. Technological Forecasting and Social Change.
 • Frantzeskaki, N., Dumitru, A., Anguelovski, I., Avelino, F., Bach, M., Best, B., … & Haxeltine, A. (2016). Elucidating the changing roles of civil society in urban sustainability transitions. Current opinion in environmental sustainability, 22, 41-50.
 • Longhurst, N., Avelino, F., Wittmayer, J., Weaver, P., Dumitru, A., Hielscher, S., … & Elle, M. (2016). Experimenting with alternative economies: four emergent counter-narratives of urban economic development. Current opinion in environmental sustainability22, 69-74.
 • Dumitru, A., De Gregorio, E., Bonnes, M., Bonaiuto, M., Carrus, G., Garcia-Mira, R., & Maricchiolo, F. (2016). Low carbon energy behaviors in  the workplace: A qualitative study in Italy and Spain. Energy Research & Social Science, 13, 49-59.
 • Orr, P., Brooks, K., Papadopoulou, L., Bonaiuto, M.,  Carrus, G., De Dominicis, S., Ariccio, S., Stancu, A., Ilin, C., Garcia Mira, R., Martínez, H., Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Steinberga, I., Strode, I., Hrabar, M. and Kobal, J. (2015). Survey on Public Perceptions of Environmental Risks. Printed edition: A Coruña: Instituto Xoan Vicente Viqueira.  ISBN 978-92-79-54020-2.
 • Avelino, F., Dumitru, A., Longhurst, N., Wittmayer, J., Hielscher, S., Weaver, P., … & Elle, M. (2015). Transitions towards new economies? A transformative social innovation perspective.
 • García Mira, R. & Dumitru, A. (Eds.) (2014). Urban Sustainability: Innovative Spaces, Vulnerabilities and Opportunities. A Coruña, Spain: Deputación Provincial &Instituto Xoan Vicente Viqueira. ISBN: 978-84-9812-243-5.
 • García Mira & Dumitru, A. (coord.) (2014). Low Carbon at Work- Modeling Agents and Organizations to achieve Transitions to a Low Carbon Europe. LOCAW Reseach Report.  A Coruña: Instituto Xoan Vicente Viqueira.ISBN: 978-84-932694-6-3.
 • García-Mira, R., Steg, L., Bonnes, M., Ruepert, A., Dumitru, A., Bonaiuto, M., … & Ilin, C. (2013). Testing causal models of behavior to define pathways for change in organizations. Pathways, Transitions and Backcasting for Low-Carbon and Sustainable Lifestyles. Sustainable Consumption Transitions Series, (3), 122-136.
 • Dumitru, A., García-Mira, R., Vega-Marcote, P., Muñoz-Cantero, M., Steg, L., Ruepert, A., … & Maricchiolo, F. (2013). Pathways to sustainable change in organizations. Pathways, Transitions and Backcasting for Low-Carbon and Sustainable Lifestyles. Sustainable Consumption Transitions Series, (3), 236-250.
 • García-Mira, R.; García-González, C.; Dumitru, A.; & Barreiro-Rivas, XL (2012), The social dimension of forest fires: Risk, responsibility, and participation. En S. Kabisch, A. Kunath, P. Schweizer-Ries, and A. Steinführer (Eds.), Vulnerability, Risks, and Complexity. Impacts of Global Change on Human Habitats (pp. 103-119). Cambridge, MA: Hogrefe.
 • Bomfim, Z., García-Mira, R., Dumitru, A., Alves, S. y Fraga, A. (2011).Vulnerabilidades socio-ambientales: Obstáculos y caminos hacia la sostenibilidad. En B. Fernández-Ramírez, C. Hidalgo, C. Salvador y M.J. Méndez (Eds.): Psicología Ambiental 2011: Entre los estudios urbanos y el análisis de la sostenibilidad (pp. 91-104). Almería: Universidad de Almería, PSICAMB.
 • Dumitru, A. (2009) La sostenibilidad y la política ambiental: valores y corrupción. En García-Mira, R. & Vega-Marcote, P. (eds.) Sostenibilidad, valores y cultura ambiental, Pirámide.
 • García-Mira, R. & Dumitru, A. (2009), Reprezentarea si integrarea cognitiva a spatiului urban. In A. Stan (Coord.): Diversitate & Consistenta (pp. 24-44). Colectia Psihologia Moderna. Sibiu, Romania: Editura Alma Mater & Arhip Art.
 • García-Mira, R.; Dumitru, A. & Goluboff, M. (2009), Designing sustainable cities: Requalifying old minds for new spaces. In H. Turgut & Y.I. Güney (Eds.), Revitalising Built Environments: Requalifying Old Places for New Uses. Proceedings IAPS-CSBE & Housing network. International Symposium 12-16 October 2009, Istanbul. CD. ISBN 978-975-561-359-8.
 • García-Mira, R.; Vega-Marcote, P. & Dumitru, a. (2009). Sostenibilidad y cultura ambiental. In J. Tous & J.M. Fabra (Eds.): Actas del XI Congreso de Psicología Social “Sociedad, Trabajo y Medio Ambiente”, Tarragona, 1-3 Octubre 2009. Universitat Rovira i Virgili, COP Cataluña & Universitat de Tarragona. ISBN: 978-84-692-5684-8.
 • Ortega-Andeane, P., Dumitru, A. (2006) Measurement and evaluation of the impact of the environment on the emotional well-being of cancer patients. En Aragon, R.S., Loving, R.D., Aragon, S.R. (Eds.) Social Psychology in Mexico, Volume XI. Official Volume of the Mexican Conference of Social Psychology.
 • Dumitru, A. ; García-Mira, R. ; Ilin, C. y Maricutoiu (2011). Evaluating the relationship between place attachment, residential evaluations and satisfaction in t hree Romanian cities. Proceedings of the International symposium of CSBE-HOUSING IAPS Networks. Daegu, Korea, 10-14-Octubre 2011. Publicado en CD.
 • García-Mira, R.; Vega, P. y Dumitru, A. (2009). Sostenibilidad y Cultura Ambiental. En J. Tous y J.M. Fabra (Eds.). Actas del XI Congreso de Psicología Social (pp. 71-76 ). ISBN 978-84-692-5684-8. Tarragona: Universitat Rovira i Virgil, Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña y Universidad de Tarragona.
 • García-Mira, R.; Dumitru, A. y Goluboff, M. (2009). Designing sustainable Cities: Requalifying Old Minds for New Spaces. En H. Turgut y Y. Ince (Eds), Proceedings of the International Symposium on Revitalising built environments: Requalifying Old Places for New Uses (pp. 1-10), CD. ISBN: 978-975-561-359-8. Estambul, Turquía.

Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente