Amelia Fraga Mosquera


Licenciada en Psicopedagoxía pola Universidade da Coruña (UDC).

É investigadora contratada predoutoral da UDC e desenvolve as súas tarefas investigadoras no Grupo de Investigación Persoa-Ambiente (GRIPA), do cal é membro.

Malia que a temática investigada e presentada para a obtención do seu diploma de estudos avanzados era a das actitudes implícitas e conduta sexual, na actualidade centra o seu interese na investigación da calidade de traballadoras/es a quendas, con especial interese na quenda nocturna.

A súa actividade laboral sempre estivo vinculada ao ámbito universitario, de modo que leva anos na representación estudantil activa e presente nos órganos de goberno da UDC.

 

CV Amelia Fraga Mosquera


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente