Ana Gallego Palacios


Ana Gallego Palacios, arquitecta, especialidada en urbanismo dende 2003, pola Escola de Arquitectura da Universidade de A Coruña ETSAC, España.

Durante os últimos anos, ha realizado diversos cursos de posgrado en Universidades como la TKY-TKK, Escola de Arquitectura da Universidade Tecnolóxica de Helsinki, Finlandia ou na Escola de Arquitectura da Universidade de Barcelona UPC – TSAB, España.

Actualmente imparte un taller de arquitectura para grupos infantis de altas capacidades intelectuais, no marco dun proxecto iniciativa do Axuntamiento de A Coruña.
O mesmo tempo, escribe a súa tesis doctoral acerca do paisaxe tradicional agrícola e urbán do norte de Portugal.

Os seus principáis intereses en canto a investigación se refire, son, Fenomenoloxía e Paisaxe, Arquitectura Vernacular, Espacios Públicos Arbolados, Arquitectura e Artesanía e Educación en Arquitectura para grupos infantis.

Publicoú xunto a Pascuala Campos de Michelena e Soledad Bugallo Chouciño, o libro: “A Árbore na Cidade: catálogo-proposta para protección do arboredo no casco histórico y proximidades. A Coruña”.Editor: Housing and urban rehabilitation department of A Coruña Town Hall_1ª edition 2011_ISBN: 978-84-95600-91-2


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente