Cristina García Fontán


Doutora pola Universidade da Coruña na especialidade de Urbanismo obtendo a calificación de Apto CUM LAUDE no 2012.

Diploma de Estudos Avanzados en Ordenación e Desenvolvemento territorial na Facultade de Xeografia e Historia da Universidade de Santiago de Compostela no 2008.

Máster en Advanced Architecture polo Berlage Institute de Rotterdam 2003-2005, contando coa Bolsa de Posgrado da Fundación Barrié de la Maza.

Arquitecto coa especialidade de Urbanismo pola ETSA da Coruña en 2001 sendo Premio extraordinario de Arquitectura.

Experiencia académica:

Dende 2007 Profesora do Departamento de Proxectos Arquitectónicos e Urbanismo da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña. Impartindo clases de diversas materias no título de arquitecto, no Máster en Urbanismo e o Máster en Arquitectura da Paisaxe.

De 2009 a 2011 Subdirectora da Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña.Profesor Visitante da Architectural Association en Londres en Xuño de 2008.

Colaboración en diversos proxectos de investigación sobre ordenación territorial e planificación estratéxica entre outros o Plan Estratéxico da provincia da Coruña.

Experiencia profesional:

Exercicio libre da profesión dende 2002 ata a actualidade, coa redacción e execución de proxectos de paisaxe, rehabilitación e edificación.

Socia fundadora de Galicia Dreams SL, cualificada como IEBT e parte do colectivo Glove Architects.

Most relevant recent publications

  • 2006 BRUSSELS CAPITAL OF EUROPE. Revista HUNCH. Editorial The Berlage Institute. Rotterdam. ISSN 90 78525010. Autores García Fontán Cristina y otros Pág 116-117. Base ERIH año 2008 Categoría B (INT2)
  • 2005 METANATIONAL CORPORATION Revista HUNCH. Editorial The Berlage Institute. Rotterdam. ISSN 1567-9837. Autores García Fontán Cristina y otros Pág 114-117. Base ERIH año 2008 Categoría B (INT2)
  • 2004 LA EXPERIENCIA PERCEPTIVA DE LA CIUDAD: DIFERENCIAS EN LA ESTRUCTURACIÓN COGNITIVA DE PEATONES Y PASAJEROS. Revista Encuentros en Psicología Social. Autores: García Mira, Ricardo; Goluboff Scheps, Myriam; García Fontán, Cristina; Romay, José. DICE Latindex 2011 ISSN 1697-0489 Pág. 253-256

Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente