Isabel Lema Blanco


Isabel Lema Blanco (isabel.lema@udc.es). Licenciada en Dereito. Investigadora asociada do Grupo de Investigación Persoa-Ambiente da Universidade da Coruña. Profesora de comunicación social e capacitación mediática na UDC- Sénior. Investigadora visitante na Universidade de Cardiff, UK (2019) e da Universidade de La Sapienza, Roma I (2018).

A miña investigación céntrase nos procesos motivacionais, relacionais e de aprendizaxe social que inflúen no empoderamento e na capacitación da cidadanía para a transición ecolóxica. A miña tese doutoral estuda o papel das iniciativas de consumo responsable e consciente na promoción de estilos de vida sostibles e na acción colectiva fronte o cambio climático no contexto local.

Formo parte, como investigadora asociada, do proxecto europeo H2020 SMARTEES –Social Innovation Modelling Approaches to Realizing Transition to Energy Efficiency and Sustainability –(http://www.local-social-innovation.eu), cuxo obxectivo é apoiar a transición enerxética na UE e contribuír ao deseño de políticas robustas -e fundamentadas no coñecemento científico- que favorezan unha transición enerxética xusta e inclusiva.

Colaboro co proxecto Horizon 2020 CONNECTING NATURE, sendo a Secretaria Técnica da Conferencia Europea “Horizon 2020 European Dialogue and Clustering Action: Transforming cities, enhancing wellbeing: innovating with nature-based solutions”, e divulgando os impactos positivos das Solucións Baseadas na Natureza.

Nos pasados 5 anos participei como investigadora nos proxectos europeos FP7 TRANSIT (Transformative Social Innovation Theory) e GLAMURS (Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability). Os resultados do proxecto TRANSIT están recollidos en diferentes publicacións sobre o Movemento Slow Food, a Rede Europea de Banca Ética e Alternativa FEBEAa Rede de Economía Social e Solidaria RIPESS, ou a rede europea dos Bancos do Tempo . Creamos tamén unha base de datos online de critical turning points (puntos de inflexión críticos) nas iniciativas de innovación social e elaboramos conxuntamente un Manifesto Para a Innovación Social Transformadora.

No campo da comunicación social, investigo os procesos de democratización mediática (Lema Blanco, in press) e de alfabetización mediática a través dos medios de comunicación comunitarios (Lema Blanco et. al, 2018, 2016; 2015). Fun membro do proxecto de investigación nacional “Mocidade e Terceiro Sector da Comunicación en España”. Fun relatora convidada polo Parlamento Europeo en dúas ocasións, presentando o informe “Recomendacións á Unión Europea para a promoción das linguas comunitarias en Europa a través dos medios comunitarios” (Bruxelas, 2013; Estrasburgo, 2014).

Son autora de diferentes artigos e capítulos de libros sobre a temática da percepción de risco medioambiental (Lema Blanco et al, 2019; Orr et. al., 2015; García Mira & Lema Blanco, 2007). Investiguei a concienciación medioambiental dos xornalistas (Lema-Blanco & García Mira, 2009) e o papel dos medios de comunicación na emerxencia de movementos sociais como “Nunca Máis”(Lema Blanco & Meira, 2005, 2007), analizando as estratexias de comunicación e resposta institucional ante a catástrofe do “Prestige” (Lema Blanco & García Mira, 2013).

Como consultora, traballei durante os anos 2005-2012 para administracións públicas rexionais e estatais no desenvolvemento de estratexias de información e participación pública e educación medioambiental, contando con publicacións no eido da xestión dos recursos naturais (Lema Blanco & García Mira, 2014).

REDES E ASOCIACIÓNS DAS QUE FORMO PARTE

 Socia de IAPS- International Association People-Environment Studies

Secretaria do Instituto de Investigación e Estudos Psicosociais Xoán Vicente Viqueira

Socia fundadora de RICCAP (Rede de Investigación en Comunicación Comunitaria, Alternativa e Participativa

Membro do Consello de Dirección de AMARC-Europa (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Bruxelas)

Membro do Consello de Dirección da emisora comunitaria CUAC FM (A Coruña), onde traballo pola defensa efectiva das liberdades de expresión e comunicación da cidadanía. 

REDES SOCIAIS

Twitter  @sabelabranco

Blog  https://sabelabranco.com

PUBLICACIÓNS RELEVANTES

 • Lema Blanco, I. (2020). La deficiente regulación en España de los medios de comunicación comunitarios: el caso de Cuac FMQuaderns del CAC, 46, vol. XXIII, julio 2020, pp 57-64. Versión en Español. Versión en Inglés.
 • Lema-Blanco, I. (2018). Community radio as a social learning instrument for social empowerment and community building. An analysis of youth participation in the Spanish Third Media Sector. In: I. Gallego, M. Fernández Sande & N. Limón (eds.), Radio Research Trends: Diversity, Innovation & Policies, (pp.15-30). Cambrige (UK): Cambridge Scholars Publishing. ISBN (13): 978-1-5275-1349-5.
 • Lema-Blanco, I. (2018). El rol de los medios de comunicación comunitarios como herramientas de inclusión social. El caso de la emisora CUAC FM en A Coruña (The role of the community media as intruments for the social inclusion. The case of the CUAC FM radio station in A Coruña). In In Xosé Manuel Cid et al (coord.), Educación Social e Escola, unha análise da última década (2006-2016), (pp.693-708). Ourense (Spain):CEESG/NEG.
 • Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Kunze, I., Kemp, R., Wittmayer, J., Haxeltine, A., García-Mira, R., Zuijderwijk, L. and Cozan, S. (2017) Social learning in social innovation initiatives: learning about systemic relations and strategies for transformative change. TRANSIT: EU SHH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. http://goo.gl/9ChXR3
 • Pel, B., Lema-Blanco, I. and Dumitru, A. (2017). RIPESS, the International Network of Social and Solidarity Economy. TRANSIT case-study report. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/dZHJxW
 • Lema-Blanco, I., García Mira, R & Muñoz Cantero (2017). The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning outcomes within the Galician network of conscious and responsible consumption. In: R. García Mira, W. Schultz, T. Harting & L. Steg (directors), Book of Abstracts: ICEP2017 International Conference on Environmental Psychology: Theories of change and social innovation in transitions towards sustainability, (179-180). A Coruña: IEIP. ISBN: 978-84-932694-9-4. goo.gl/1Q5EsF
 • Pel, B., Bauler, T., Avelino, F., Backhaus, J., Ruijsink, S., Rach, S., Jørgensen, M. S., Kunze, I., Voss, G., Dumitru, A., Lema Blanco, I. (…) and Kemp, R. (2017). The Critical Turning Points database; concept, methodology and dataset of an international Transformative Social Innovation comparison (TRANSIT Working Paper # 10),.TRANSIT: EU SSH.2013.3.3.2-1 Grant agreement no: 613169. http://goo.gl/bxoq3J
 • Dumitru, A.; Lema-Blanco, I.; Kunze, I. and García-Mira, R. (2016). Slow food movement. Case-study report. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/VjZgT
 • Weaver, P., Dumitru, A., García-Mira, R., Lema-Blanco, A., Muijsers, L. and Vasseur, V. (2016) WP4 case-study report: timebanking. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/Gx2GQ
 •  Haxeltine A., Jørgensen, M. S., Pel, B., Dumitru, A., Avelino, F., Bauler, T., Lema-Blanco, I. (…) and Wittmayer J. M. (2016). On the agency and dynamics of transformative social innovation, TRANSIT working paper #7. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/ifW7E4
 •  Lema-Blanco, I., Rodríguez-Gómez, E. & Barranquero-Carretero, A. (2016). Youth and the Third Sector Media in Spain: Communication and Social Change Training.Comunicar, 48, 91-99. http://dx.doi.org/10.3916/C48-2016-09.
 •  Lema Blanco, I. & Meda González, M. (2016). Linguistic diversity and Communication rights: the role of community media in the promotion of regional or minority languages in Europe. Radio, Sound & Society Journal, 1(1), 26-41. http://hdl.handle.net/2183/18410
 •  Barranquero, A. Bergés, L., Candón, J. García García, J., Lema Blanco, I (…) & Villanueva, S. (2016). La juventud española y los medios del Tercer Sector de la Comunicación. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. ISBN: 978-84-92454-87-7. http://hdl.handle.net/2183/19270
 •  Orr, P., Brooks, K., Papadopoulou, L., Bonaiuto, M.,  Carrus, G., De Dominicis, S., Ariccio, S., Stancu, A., Ilin, C., Garcia Mira, R., Martínez, H., Dumitru, A., Lema-Blanco, I., Steinberga, I., Strode, I., Hrabar, M. and Kobal, J. (2015). Survey on Public Perceptions of Environmental Risks. Project code ENV.F.3/ETU/2014/0037 for the European Commission’s Environment Directorate-General. Luxembourg: European Union. ISBN 978-92-79-54020-2 goo.gl/LLLh8E
 • Dumitru, A., Lema-Blanco, I., García-Mira, R., Haxeltine, A. and Frances. A. (2015) WP4 : case study report : Credit Unions. TRANSIT: EU SSH.2013.3.2-1 Grant agreement no: 613169. goo.gl/33YX9p
 •  Lema Blanco, I; García-Mira, R. & Muñoz Cantero, J.M. (2015). Las iniciativas de consumo responsable como espacios de innovación comunitaria y aprendizaje socialRevista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 29-33. http://hdl.handle.net/2183/18412
 •  Lema Blanco, I. (2015). Los medios de comunicación comunitarios como espacios de educación no formal para los/las jóvenes. Motivaciones, formas de participación y tipos de aprendizaje generadosRevista de Estudios e Investigación en Psicología y Educación, Extr.(14), 14-028. http://hdl.handle.net/2183/18411
 •  Lema Blanco (2015). Environmental Participation Strategies in Natural Resource Urban Management. Practical approaches from the educational and environmental psychology.In: I. Novo (ed.), Book of Proceedings of the IV International Workshop on Economic Development and Social Sustainability, (39-40). A Coruña (Spain): University of A Coruña.
 •  García-Mira, R. & Lema Blanco, I. (2013). Communication and Management Strategies During the Prestige Crisis. In R. García Mira (Editor), Readings on the Prestige Disaster, Contributions from the Social Sciences (pp. 83-93). A Coruña: Instituto de Investigación Psicosocial Xoan Vicente Viqueira. goo.gl/CYL4UW
 • Lema Blanco, I. & García Mira, R. (2014). Public Participation in Water Management. The Implementation of the Water Framework Directive in Galician river basins management plans. In: R. Garcia Mira and A. Dumitru (Eds), Urban Sustainability: Innovative Spaces, Vulnerabilities and Opportunities, pp 189-201. A Coruña, Spain: Deputación Provincial. ISBN: 78-84-9812-243-5 http://goo.gl/Hexijq
 •  Lema Blanco, I. & García-Mira, R. (2009). La sensibilización y formación ambiental de los periodistas que informan sobre medio ambiente. Un enfoque socioeducativo [Environmental training and awareness of journalists informing on the environment. A socio-educational approach]. In: R. García-Mira & P. Vega Marcote (Dirs.), Sostenibilidad, Valores y Cultura Ambiental (pp. 273-287). Madrid: Ediciones Pirámide.
 •  Lema Blanco, I. (2007). El periodista ante el “Prestige”: la función social y educadora del periodista durante la catástrofe. In: R. M. Pujol Villalonga & L. Cano Muñoz (Eds.), Nuevas tendencias en investigaciones en educación ambiental, (483-497). Madrid (España): Organismo Autónomo Parques Nacionales. Ministerio de Medio Ambiente. ISBN 978-84-8014-681-8 http://goo.gl/rbjNYQ
 • García Mira, R. & Lema Blanco, I. (2007). The role of information and trust in the process of risk perception. In E. Edgerton; O. Romice & C. Spencer (eds.), Environmental psychology: Putting research into practice (74-90). Newcastle, UK: Cambridge Scholars Publishing. goo.gl/twWXES

See a complete list of my publications in this LINK


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente