O Grupo de investigación Persoa Ambiente demostra súa vocación interdisciplinar e social cunha participación moi activa en Lund, Suecia.

Se Ricardo García Mira e Adina Dumitru interviñeron en multitude de sesións avanzando resultados dos dous proxectos de investigación europeos GLAMURS e TRANSIT que desenvolve o Grupo na actualidade, outros investigadores e investigadoras do Grupo achegáronse a Lund tamén para presentar traballo dende a multitude de disciplinas que abrangue o mesmo.

Por un lado, Amparo Casares Gallego e Emma López-Bahut participaron nas sesións máis ligadas á arquitectura e presentaron unha ponencia sobre:”Environmental design keys for the future” e “Another way of dwelling is possible: Socially, economically and environmentally sustainable urban collective
housing”. Outra arquitecta vencellada ao Grupo, Ana Gallego Palacios, aproveitou a ocasión e presentou á audiencia parte do seu traballo de tese doutoral, a través dunha intervención con título: “Architecture of the vine in the region of Entre-Douro-e-Minho phenomenology and landscape”.

En segundo termo, Isabel Lema, investigadora do Grupo, presentou por unha banda as achegas que dende TRANSIT se veñen facendo sobre a innovación social e os procesos de aprendizaxe social cunha presentación titulada: “Social innovation in sustainable transitions. The role of social learning and empowerment in grassroots social innovations” e por outra avanzou resultados da súa tese doutoral na ponencia “The role of grassroots innovations in promoting local sustainable consumption. Motivations, values and learning
outcomes within the “Galician network of conscious and responsible consumption”.

Terceira, Amelia Fraga, investigadora e técnica de calidade na Universidade da Coruña explicou parcialmente o seu traballo de tese doutoral sobre os traballadores a turnos nunha intervención que nomeou:”Work environment design”.

En último termo,

Vicente López Chao, doutorando e arquitecto, presentou avances no seu tema de tese, que analiza a influenza do deseño do espazonos procesos de ensino-aprendizaxe

.


Copyright 2012 © Grupo de Investigación Persona-Ambiente